Პიროვნების ფსიქიკური თვისებები

არ არის საიდუმლო, რომ თითოეული ჩვენგანის აქვს ინდივიდუალური ფსიქიკური თვისებები, რომლებიც პიროვნების მრავალმხრივი, განსხვავებით მათ გარშემო. მას მიეკუთვნება დაბადება, რომლის მიხედვითაც ადამიანს შეუძლია საკუთარი ქცევის რეგულირება, ქმედებები ინდივიდუალური შესაძლებლობების საფუძველზე.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ფსიქიკური თვისებებით ჩვენ ვგულისხმობთ იმ თვისებებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია და მუდმივი არიან თავიანთი მახასიათებლებით, რომლებიც ხასიათდება სტაბილურობით, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ამ თვალსაჩინო მაგალითს შეუძლია შეასრულოს შემდეგი სახით: ამ მომენტში რაღაც ან იქნებ ვინმეს შემაშფოთებელია, საბოლოო ჯამში შეიძლება გითხრათ, რომ თქვენ ხართ გაღიზიანებული ადამიანი, მაგრამ ამ მომენტში. აქედან გამომდინარე, ეს ფსიქიკური ქონება სტაბილურია, მაგრამ გარკვეული დროის განმავლობაში. თქვენ არ შეიძლება მუდმივად უკმაყოფილონ რაღაც, გაღიზიანებული.

პიროვნების ფსიქიკური თვისებების სტრუქტურა

ეს არის შემდეგი თვისებების მთლიანობა, რომელიც ქმნის ადამიანის ფსიქიკურ სტრუქტურას:

1. პერსონაჟი, პირადი ფასეულობა, ტემპერამენტი - ეს თვისებები ყველა ადამიანს მოიცავს, სრული დინამიკა, თითოეული ჩვენთაგანის ფუნქციური შესაძლებლობების განვითარება.

2. პირადი თვისებები, რომლებიც განსხვავდება სხვადასხვა ფორმით, ვითარებასთან, სიტუაციასა და გარემოზე (მაგალითად, ადამიანს შეუძლია იყოს შემეცნების საგანი, კომუნიკაცია, სოციალური აქტივობა).

3. გამოხატული თვისებები მხოლოდ მათ შორის ურთიერთქმედების დროს:

4. ფსიქიკური საწყობი, რომელიც თავისთავად იგრძნობს დროს, როდესაც თქვენ წინაშე დგას სასიცოცხლო სიტუაციებში.

პიროვნების ფსიქიკური თვისებები და პირობები

თუ ფსიქიკური თვისებები პირადია, მუდმივად განმეორებითი თვისებებია, მაშინ აღწერენ ფსიქიკურ ფუნქციებს, რომლებიც ეყრდნობა მოცემულ მომენტში. ისინი ფსიქიკის დახასიათებას ანიჭებენ თვისებებს, შესრულებაზე დაყრდნობით და ა.შ. ისინი გამოირჩევიან:

პერსონაჟი, როგორც ფსიქიკური საკუთრების პირი

პერსონაჟი - ადამიანის ქცევის გზები, ინდივიდუალური ცხოვრებისეული მდგომარეობის საფუძველზე. გარდა ამისა, ხასიათი მისი ფსიქიკის გარკვეული თავისებურებაა. მასში მისი აღზრდის თავისებურებები, ინდივიდუალიზმი, სოციალიზაცია ფიქსირდება. ზოგიერთი პიროვნული თვისება, რომელიც წამყვანია, განსაზღვრავს ძირითად პიროვნებას. ძირითადი და ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისებები ხასიათი არის ბალანსი თითოეული მისი თვისებები. იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი მდგომარეობა დაეთანხმება, ჰარმონიული ხასიათის მქონე პიროვნება დარწმუნებულია საკუთარ შესაძლებლობებში, იცის, თუ როგორ უნდა მიაღწიოს მის მიზნებს, ხოლო თანმიმდევრობით.

შესაძლებლობები, როგორც პიროვნების ფსიქიკური ქონება

შესაძლებლობები განსაზღვრავს თითოეულ ადამიანს, წარმატებული იყოს ერთი ან მეორე ცხოვრების ფილიალში, საქმიანობაში. მათი განსაზღვრის ძირითადი პირობაა:

მისი შესაძლებლობების წყალობით, ადამიანს შეუძლია ინდივიდუალური ფსიქიკური თვისებების განვითარება.

აღსანიშნავია, რომ მათი განვითარება საფუძველია. სხვათა შორის, ეს უკანასკნელი დაბადებულად არის ჩამოყალიბებული, ანუ ისინი ორგანიზმში არიან ორგანიზმში.